SMLUVNÍ PODMÍNKY

Prodávající dodá zboží na základě objednávky z internetových stránek www.korbaciky.eu nebo na základě telefonické objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží, které provedl kupující.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí registrace na našich webových stránkách nebo byla sdělena během telefonické objednávky, jsou považována za důvěrná a jsou chráněna proti zneužití. Údaje o zákaznících zásadně nesdělujeme třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (řidiči apod.) a to pouze v nutném rozsahu.

DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán. V těchto případech bude kupujícímu nabídnuta jiná alternativa.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách a v menu jsou včetně DPH a obalu.

Doporučujeme kupujícímu při převzetí si zboží překontrolovat, jestli odpovídá objednávce.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Jestliže se stane, že objednané výrobky nejsou podle Vašeho uvážení v dostatečné kvalitě nebo množství, neváhejte je reklamovat. Reklamaci je možné uplatnit osobně při předání zboží. Pokud Vaši reklamaci posoudíme jako oprávněnou, bude vyřešena buďto výměnou, a to za jiný výrobek, anebo vrácením kupní ceny.

1. Vaše reklamace vyřizujeme také na telefonním čísle 704 782 545 a to pouze v průběhu otevírací doby.

2. Pro nahlášení reklamace si připravte Vaši účtenku.

3. Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky překontroloval, že zboží, které obdržel, je to, co si také objednal.

4. Pokud zákazník obdrží jiné zboží, než si objednal a nechce jej, bude mu co nejrychleji dodáno zboží, co si objednal.

5. Přijímány jsou pouze reklamace na zboží zakoupené v den reklamace. Na reklamované objednávky z  předchozích dnů nebude brán zřetel.

9. Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel.